บทความ

Digital Fabrication in School (การประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน)

  สามารถดูเนื้อหาได้ที่นี่ การประดิษฐ์เพื่อการเรีย ...

Read More

เสวนา “Fabrication Lab ของนักเรียนไทย 4.0 และ Maker”

เสวนา “Fabrication Lab ของนักเรียนไทย 4.0 และ Maker” คณ ...

Read More

ปัญญาจากประดิษฐ์

ปัญญาจากประดิษฐ์ เขียนโดย ณรงศักดิ์ ยลประเวส (ครูนก) ดร ...

Read More

การเรียนรู้ผ่านการประดิษฐ์ในเด็ก

เขียนโดย จิรภา กันเสือ ครูเจต คุณครูสอนวิชา ​FabLearn L ...

Read More

บันทึกการเรียนรู้จากการฝึกอบรมโกโกบอร์ดในผู้ใหญ่ (กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยยุทธ)

เขียนโดย ณพพร เยี่ยงสกุลไพศาล (ครูมิน) ดรุณสิกขาลัย โรง ...

Read More